2018. május 21., hétfő

Amitől ma dühös lettem

 Volt itt két dolog, ami előtt először csak simán hitetlenkedve álltam, aztán dühös lettem, majd még el is sírtam magam. Az egyik:
Lukács 4,13 Ekkor a Sátán felhagyott vele, hogy Jézust próbára tegye. Egy ideig félreállt, és várta a kedvező alkalmat.
A  másik:
Lukács  22, 31-32 Sátán kikövetelte, hogy megrostáljon, mint a búzát, de imádkoztam érted, hogy a hited ne fogyjon el. 
Megnéztem a görögöt, és bár a magyar fordítások közül nagyon ritkán adják vissza az eredetit, a görögben az elsőnél kairosz van, a másodiknál pedig:

ἐξαιτέομαι (ἐξαιτέω)  (exaiteomai exaiteó) - kikér, kikövetel (pl. rabszolgát kínvallatásra)

 καιρός  (kairosz)
1) alkalom, alkalmas / megfelelő idő
2) kijelölt, elrendelt idő(pont)
3) időszak, korszak2018. május 20., vasárnap

Boldog vagyok, mert...


A hatékony szó


Ézs 55:10-11 Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Szösszentem

Semmi extra, csak reggelre egy mondat jutott eszembe:

... Isten jósága megtérésre indít...

A Római levél 2, 4-ben van, amit továbbolvastam. Nekem félelmetes a megtéretlen szeretteim miatt. Bemásolom:

Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és türelmét? Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet? 5 Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a Harag Napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. 6 Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. 7 Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. 8 Akik viszont önzők, és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. 9 Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel, elsőként a zsidóknak, azután a többi népnek is. 10 Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek, előbb a zsidók, azután a többi népek is. 11 Mert Isten részrehajlás nélkül ítél. 12 Akik nem ismerték Isten Törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint Törvényen kívüliek. Akik viszont a Törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a Törvény ítéli el.13 Pusztán attól, hogy valaki ismeri a Törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, mert Isten csak azokat tekinti elfogadhatónak, akik meg is teszik, amit a Törvény követel. 14 Az Izráelen kívüli nemzetek, bár nem ismerik a Törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a Törvény megkövetel. Így, bár Törvényük nincs, ők maguk lesznek törvénnyé saját maguk számára. 15 Életük mutatja, hogy a Törvény követelései a szívükbe vannak írva, ezért tudják, hogy mi a helyes, és mi a rossz — erről tanúskodik a lelkiismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor viszont úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. 16 Azonban még az emberek titkos gondolatai is nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten ítélni fog Jézus Krisztus által. Ez is része az örömüzenetnek, amelyet én hirdetek. 17 Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A Törvényben bízol, és Istennel dicsekszel, 18 hogy ismered akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a Törvény megtanított rá. 19 Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, 20 a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a Törvényben tiéd a formába öntött ismeret és igazság. 21 Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted: „Ne lopj!” — te magad mégis lopsz?! 22 Azt mondod: „Ne légy házasságtörő!” — te mégis házasságtörést követsz el?! Utálod ugyan a bálványokat, mégis lopsz a templomokból?[a] 23 Te, aki a Törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a Törvénynek? 24 Ezért mondja az Írás: „Miattatok szidalmazzák Isten nevét az Izráelen kívüli népek.”[b] 25 Az, hogy körül vagy metélve, csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz is a Törvénynek. Ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélve, semmiben sem különbözöl azoktól, akik nincsenek körülmetélve. 26 A zsidóságon kívüli népek nincsenek ugyan körülmetélve, de ha a Törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körülmetéltek lennének. 27 Te, mivel zsidó vagy, ismered az írott Törvényt, és körül is vagy metélve. De ha vétkezel a Törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a Törvényt. 28 Mert nem a külsőségek teszik az embert zsidóvá! Nem az az igazi körülmetélés[c], amely külsőleg, a férfi testén történik.29 Hanem az a zsidó, aki titokban, a szívében az. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik, a Szent Szellem által, nem pedig az írott Törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, nem emberektől.
2018. május 18., péntek

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős...
Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál?
Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk kódolva Isten iránt.
Jézus ezt mondta: Ha a legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat. De, ha megfeledkeztek magatokról és rám néztek, akkor magatokat és engem is megtaláltok. Máté 10, 39

2018. május 15., kedd

Vess, de ne akárhová!

 
Priscilla Shirer, Győztes imák című könyvét olvasom, és nagyon inspirál engem.


Hosszan ír arról, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, de azért figyelni kell arra is, hogy néha a saját tetteink következménye egy-egy kínos szituáció.
Tk úgy, mint a magvetés. Elvetettük a sulykot, de mi kel ki belőle? Na, jó. Ez csak poén volt. Tudjuk, hogy a sulyok nem mag.

Gal 6:8 Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
Sulyok
Ez itten állítólag sulyok...
Vet- σπείρω  (szpeiró)
- vet, ültet; hint, szór

2018. május 14., hétfő

Hinni

Vannak helyzetek, mikor nehéz hinni.
Nehéz elhinni, hogy:

  • Egy régen fennálló harag két ember (barát, férj, gyerek, szülő) között elmúlhat.
  • Egy kapcsolat meggyógyulhat.
  • Valaki kijöhet a depresszióból.
  • Magam is túljutok valamin.
Éppen ezért kicsit pityeregve vallottam meg a következőt minap: 
Kelj fel és tündökölj, mert elérkezett világosságod (Ézs 60,1) ...én pedig felkelek és tündöklök.


Amitől ma dühös lettem

 Volt itt két dolog, ami előtt először csak simán hitetlenkedve álltam, aztán dühös lettem, majd még el is sírtam magam. Az egyik: Lukác...